Plan dnia

grupa dzieciPlan dnia został stworzony tak, aby zaspokoić potrzeby każdego dziecka we wszystkich grupach. W poniedziałek przedszkole czynne jest od 9:00 z kolei w pozostałe dni od 8:00 rano. Zachęcamy do przejrzenia całego harmonogramu zajęć w poszczególnych grupach.

 

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci, zabawy w ulubionych kącikach, czas dla Rodziców

8:00 – 8:30 Zajęcia dodatkowe z dziećmi.

8:30 – 9:00 Śniadanie

9:00 – 11.15 Zajęcia dydaktyczne według programu wychowania przedszkolnego, opracowanego przez nauczyciela. Teatrzyki, wyjazdy plenerowe, wyjazdy do teatrów dziecięcych, koncerty, inne formy rozrywki poza terenem przedszkola, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Spacery w okolicy przedszkola, dostrzeganie piękna przyrody w różnych porach roku, zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

11:15 – 11.30 Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne w łazience.

11.30 – 12:00 Obiad II danie

12:00 – 12:15 Myjemy zęby!

12:15 – 14:00 Poobiedni odpoczynek (dla grupy dzieci najmłodszych).

12:15 – 12:45 Pół godziny z książką – zachęcamy dzieci do czytania – słuchanie bajek, opowiadań, znanych wierszy, omawianie historyjek obrazkowych.

12.45 – 13:45 Rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ruchowe, w kącikach zabaw z wykorzystaniem różnego rodzaju akcesoriów itp.

13:45 – 14:00 Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne w łazience. zdobytych wiadomości i umiejętności.

14:00 – 14:30 Obiad I danie

14.30 – 15.00 Zabawy ilustracyjne do znanych piosenek o tematyce przedszkolnej oraz nawiązujących do aktualnej pory roku.

15:00 – 15:15 Podwieczorek.

15:15 – 17:15 Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, indywidualne i zespołowe w wybranych kącikach zabaw.

17:15 Czas do domu – zobaczymy się jutro!